Mål – Mätbara Åstadkommanden i Livet

Publicerat av Jan Bolmeson tisdagen den 10 november 2009 | 0 kommentarer hittillsMÅL – vad är egentligen ett mål?

Det viktigaste från början är att definiera vad ett mål egentligen är. Det finns många skolor – men den jag som tilltalar mig mest är faktiskt den definitionen och förkortningen som vi använder inom Balansekonomi:

MÅL – Mätbara Åstadkommande i Livet

Ett  mål är helt enkelt ett resultat som du väldigt gärna vill ha i framtiden. Det är ett resultat som du själv har valt och som är attraktivt för dig. Det är något som du är väldigt sugen på att få vara med om, uppleva och njuta av. Ett mål är ett resultatet av många ansträngningar i en viss riktning. Det går även att säga att det är en längtan som ger upphov till mål – men det blir ett mål, först när du går i aktion på det.

Det jag verkligen önskar att du lägger märke till att jag trycker på attraktion, glädje och motivation. Mål skall vara något lustfyllt – och eftersom du är den enda som vet vilka mål som är attraktiva för dig så är det ju inte lönt att välja oattraktiva mål, eller? :-)

Anthony Robbins skriver i sin bok ”Notes from a Friend” så här om mål:

The reason why we set goals is to give our lives focus and move us in the directon we would like to go

Han skriver vidare – det är inte hälften så viktigt om du når målet som den person du kommer att bli när du är på väg mot det. Att välja ett mål kommer till en början inte märkas så mycket – det är som de stora oljefartygen som går på haven: om kaptenen  byter en riktning med en grad kommer det inte synas direkt. Men inom några dagar, kanske rentav timmar kommer det att ta skeppet till en helt ny destination.

Det är som med varje resa – den börjar med ett enda steg. Det viktiga är att ta det första steget och komma igång. Det är mindre än 3% av befolkningen som arbetar med sina mål aktivt varje dag. När du tar första steget förflyttar du dig till de här topp-3% av befolkningen som gör det. Jag behöver inte ta upp heller att 5% av befolkningen har de resultaten som 95% av befolkningen aldrig kommer att få.

SMARTA mål

För att en längtan eller ett framtida resultat skall kunna kvala in som ett riktigt mål behöver det uppfylla vissa kriterier. Det verktyg som jag och många med mig arbetar enligt är verktyget SMARTA mål. Det ser ut på lite olika sätt, men jag brukar definiera det som följer:

 • S – Specifikt – det första kriteriet jag ställer på ett mål är att det måste vara specifikt och det ska tydligt framgå vad som är målet. Använd med fördel aktiva ord som innebär en riktning, att öka, att minska, att utveckla, att uppnå, att undvika (obs ger negativa mål). Undvik allmänna ord som värna om, ta tillvara, tillgodose.
 • M – Mätbar – den andra bokstaven M svarar mot mätbart och hänger ihop med S:et. Om S:et är VAD , sä är M:et HUR. Det vill säga att S:et svarar på VAD som skall mätas och M:et svarar på HUR det ska mätas. Anledningen är att det skall vara lätt att avgöra vad målet egentligen är och därmed skall det vara lätt att bedömma huruvida målet är avklarat eller inte. Föreställ dig att du befinner dig en tid i framtiden och någon frågar dig – klarade du det? Då ska du med 100% säkerhet kunna säga ”ja” eller ”nej”. Det ska inte vara kanske, beror på eller delvis. Ju tydligare, desto bättre.
 • AAttraktiva – precis som jag skrev i stycket ovan så är det viktigt att ditt mål är attraktivt för dig. Det vill säga att du har någonslags inneboende motivation till varför du vill nå det målet du sätter. Motivationen – det vill säga anledningen – svaret på frågan VARFÖR är minst lika viktig, om inte viktigare än, än alla de andra frågorna gällande ditt mål.
 • R – Realistiskt / Relevant – det är också viktigt att målet som du sätter upp är både realistiskt och relevant för dig. Om jag sätter upp ett mål som t.ex. ”jag ska kunna flyga 10m om 12 månader för att känna riktigt frihet som fåglarna” så uppfyller det alla de tidigare kraven men det är inte särskilt realistiskt. Icke-realistiska mål kan också medföra att motivationen och attraktionen minskar efter hand. Det måste också finnas tillräckligt med realistiska förutsättningar att nå dem.
 • TTidsbestämda / Tidssatta – den näst sista bokstaven T, betyder att du skall sätta en deadline för ditt mål. NÄR skall du mäta huruvida du klarade det eller inte? Jag anser att man som lägst skall välja ut en dag, minst ett klockslag. Det är stor skillnad om vi har bestämt att träffas klockan 1200 på förmiddagen eller 2200 på kvällen.
 • A – Aggressivt – med tanke på bokstaven R – realistiskt – kommer här ytterligare ett A som står för aggressivt. Det går nämligen att lägga ribban olika högt. Ibland talar man om trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. Du väljer själv vilka mål du vill ha, men jag föreslår att du sätter sådana mål som får dig att svettas lite på överläppen. Det vill säga att det i magen känns lite – hur skall detta gå till?

I vissa sammanhang byter man ut  något av A:na i SMARTA mål modellen mot:

 • Acceptans – är målet accepterat av dem som skall uppfylla det?
 • Addresserat – har du skapat displayer, kommunicerat det för andra?
 • Ansvarig – vem är ansvarig för att målet nås?

Jag tycker att mål är jättekul för att det  ger mig möjligheten att välja vilken riktning jag vill att mitt liv ska gå åt. Jag resonerar som så – att sätter jag upp ett mål, att jag vill ha besökt Kina och kinesiska muren under 2010 – så är sannolikheten långt mycket större att jag verkligen kommer att åka dit än om jag inte hade gjort det. Jag kommer ju inte en dag vakna upp och konstatera ”gud, jag är i Kina!”. Det handlar också, återigen, om syn på livet. Det handlar om att:

Det är lättare att skapa sin framtid än att försöka förutse den

För att jag ska kunna skapa min framtid behöver jag alltså verktyg. Ett av de verktygen för mig är MÅL. Det bästa med verktyget MÅL är att de ge mig möjlighet att vid varje tillfälle konstatera hur det går för mig på min resa i livet. Det ger mig information om hur vad jag behöver göra mer av, vad jag behöver sluta göra, vad jag behöver tänka, vad jag behöver känna och säga.

Dessutom ger det mig också tusentals möjligheter – för om jag misslyckas så är det bara ett resultat. Ett misslyckande är ett resultat som varit som inte säger något om mig som person utan ger mig bara supermycket feedback om att det jag har gjort inte har fungerat. Då gäller det att plocka upp skärvorna och lära sig det man skulle  lära sig och sätta upp nytt mål och ge sig iväg på resan igen. Det finns många aforismer och kända citat på detta ämne

Varje gång jag misslyckas och faller, faller jag iallafall 185cm närmare målet

eller, denna från Dalai Lama

Varje misslyckande innehåller en pärla av vishet

Kraften i att arbeta med mål baklänges

När du börjar sätta dina mål, så är ett tips att börja bakifrån. De flesta av oss börjar med att sätta ett mål för denna månaden, och sedan för detta året och så vidare. Det är ett tillvägagångssätt som inte är helt optimalt. Det är bättre än inget, men det ger ofta resultat som är i paritet med de resultat som vi redan har. Där ligger en stor kraft i att börja med att sätta upp ett stort, attraktivt och inspirerande mål t.ex. 2 år framåt i tiden och sedan jobba sig bakåt i 6 månaders  intervaller.

Exempel: idag är det  10:e november 2009 – då börjar jag med att sätta upp ett mål för den 31:e december 2010 klockan 2359. Därefter bryter jag ner målet i mindre delar. Min ena mentor brukar alltid säga – skall du äta en elefant bör du börja med att koka soppa på svansen. Det vill säga att jag sätter upp delmål för:

 • 31:e december kl. 2359 år 2010
 • 1:e juni  kl. 1200 år 2010
 • 31:e december kl. 2359 år 2009
 • 1:e december kl 1200 år 2009
 • 21:e november kl. 1200 år 2009
 • ….
 • 11:e november kl. 1200

på så sätt får jag naturliga avstämningspunkter där jag kan få feedback om hur det går för mig. Ofta brukar jag ställa mig frågan:

Vad har jag gjort för att komma närmare mitt mål idag?

har jag inte gjort något, då kan jag lära mig något och vidta åtgärd tills imorgon. T.ex. försöker jag använda en kalender för att skriva upp de sakerna som hade gjort störst skillnad för mig om jag gjorde dem under morgondagen. Då jobbar man målmedvetet och enligt flit och systematik och behöver inte förlita sig på omständigheter som tur. Världen skapades inte genom några stora underverk – utan det var alla de små stegen fram till genombrotten som blev underverk.

Vad kan du göra nu?

 • Gör en lista på 20st resultat som du åstadkommit:
  • Idag
  • Den senaste månaden
  • Det senaste året
  • I ditt liv tills idag
 • Om du absolut inte kunde misslyckas och allt var möjligt:
  • Vad hade du velat ha upplevt?
  • Vem hade du velat ha träffa?
  • Vad hade du velat ha gett bort?
  • Vem hade du velat hjälpa?
  • Vem hade du velat lära känna?
  • Var hade du velat varit?
  • Vad hade du velat ha åstadkommit?
  • Vad hade du velat ha gjort?
  • Vad hade du velat ha köpt?
 • Om du har funderat på HUR ovanstående skall gå till då har du gjort fel övning. Gå tillbaka och gör om övningen isåfall. Det är en övning i drömmande och önskningar. Ungefär som barnen gjorde innan julafton för ett par månader sedan.
 • Omvandla dina drömmar från ovanstående punkt till SMARTA mål. Var
  • S – Specifik med vad målen innebär,
  • M – hur de ska mätas,
  • A – varför du ska nå dem (vad hade de inneburit, hur hade det fått dig att må/känna, vad hade då varit möjligt?),
  • R – är det relevanta/realistiska mål i ditt liv? (låt dig nu inte begränsas av att de skall vara realistiska – du kan betydligt mer än du anar – det gäller bara att öppna lådan för hjärnan och låta den göra det den är bäst på)
  • T – är de tidsbestämda?
  • A – får de dig att vända sig i magen och fundera – hur i h-e ska det gå till?
 • Välj nu ut tre stycken av de ovanstående målen som du kan uppnå inom de kommande 12 månaderna. Välj ut de som gör dig mest varm i kroppen, de som skulle göra störst skillnad för dig, de som du är mest åtagen och skriv ned dem på ett nytt papper OCH motivera varför du vill och måste nå dem? Det är nämligen som så att VARFÖR är mycket viktigare än HUR. När du vet varför så kommer HUR som ett brev på posten. Begränsa dig inte till dig själv – hur hade det fått dig att känna? Hur hade det fått din familj att känna sig? Vad hade varit möjligt? Om du har tillräckligt många starka skäl kan du göra i princip vad som helst.
 • För varje mål det kommande året – fundera på nedanstående frågor. De kommer ge dig de första punkterna på din väg mot målet. De fungerar ungefär som en inköpslista på ICA – du vet vilka hyllor du ska gå till
  • Vem behöver du vara för att nå målen?
  • Vad behöver du lära dig?
  • Vad behöver du säga?
  • Vad behöver du göra?
  • Vem kan du kopiera? (vem har redan gjort det du vill göra?)
  • Vilka tankar behöver du tänka?
  • Vilka böcker behöver du läsa?
  • Vem behöver du prata med?
 • Nu och framgent – fundera varje dag en stund över dina mål, vad du behöver göra för att ta dig framåt och utvärdera hur det går för dig och lär av den feedback som livet ger dig – (och hör gärna av dig!)

Lycka till!

kommentarer

3 thoughts on “Mål – Mätbara Åstadkommanden i Livet

 1. Jag har startat mitt nya rikare liv tjoho

 2. Dethär var det mest tydliga, det mest uttömmande jag någonsin sett angående mål. Det slog som en sten i min botten och jag har nu en obändig lust att skriva ner mina mål och jobba mot dem. Tackar ödmjukast för detta härliga.

 3. Jan Bolmeson skriver:

  Tack Lilian! Lycka till med skapandet!

Missa inte kommande artiklar

Du kan även anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev med en månatlig krönika av Charlie och resten av Balansekonomiteamet.

→ Anmäl dig till nyhetsbrevet

Nyfiken på fler artiklar?

På vår blogg hittar du artiklar om hur du kan bygga dig ett rikare liv med mer tid, mer pengar och mer energi.

→ Till bloggens förstasida

Facebook & Instagram

Facebook eller Instagram kan du delta i samtalet kring ett rikare liv med mer tid, mer pengar och mer energi.

→ Till Facebook
→ Till Instagram