DIN ENERGI- OCH TIDSEKONOMI

I DEN HÄR KURSEN UNDERSÖKER VI HUR DU HANTERAR EKONOMI BETRÄFFANDE TVÅ AV DINA VIKTIGASTE TILLGÅNGAR DIN TID OCH ENERGI

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

KURSEN ÄR ATT TRÄNA DIG I ATT SE BÅDE TID OCH ENERGI SOM EN INVESTERING OCH EN "EKONOMI" PÅ SAMMA SÄTT SOM PENGAR

Den fjärde kursen ger dig tillfälle att undersöka hur du hanterar flödena av tid och energi i livet. Då det är två av dina absolut viktigaste tillgångar. Förmågan att hushålla med resurserna tid och energi är avgörande för huruvida vi når finansiell frihet men också för att skapa balans i tillvaron och nå våra personliga mål.

För att sammanfatta syftet med denna kurs är att träna dig i att se både tid och energi som en investering och en “ekonomi” på samma sätt som pengar och att sedan vårda dina resurser på ett sådant sätt att du når det du önskar dig nu och framöver utan att uppleva vare sig tiden eller orken som begränsningar.

10717193_s

KURSENS INNEHÅLL

I den här kursen kommer du att inventera hur tid och energi fungerar i ditt liv. Både hur det ser ut för dig idag och hur du vill ha det i framtiden.

Vi fortsätter därefter med att undersöka ditt förhållande till den tid och den energi du förfogar över.

Slutligen tittar vi efter om du har eller inte har ekonomin i din hantering av tid och energi. Hur du kan frigöra resurser genom att förändra ditt flöde av tid och energi i vardagen.

För att sammanfatta syftet med denna kurs är att träna dig i att vårda dina resurser på ett sätt som hjälper dig att nå ditt önskade läge nu och framöver.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Nej, du kommer få allt du behöver, allt eftersom.

Du kommer få inlogg till kurssajt och kan starta upp på en gång. Kursen innehåller både introduktionsvideos, studiematerial, QUIZ frågor, reflektion och du gör allt i din egen takt.

Vi kan tyvärr inte svara på det då det är högst olika från person till person då man gör allt i egen takt.