Spela videoklipp

AKTUELLA ERBJUDANDEN

Här kan du ta del av våra aktuella erbjudanden:

  • Kurspaketet ”Ett rikare liv”
  • Ladda ned ljudboken ”Ett rikare liv!” 
  • Kostnadsfritt Rikedomssamtal
  • Verktyget Pengakollen för en total överblick över dina privata finanser
  • Kickoff 2023 i augusti fysiskt eller digitalt

ETT RIKARE LIV – KURSPAKETET MED 33% RABATT

Utbildningen “Ett rikare liv” är ett gediget program för den som vill nå nästa nivå av ledarskap över sitt liv och skapa ett överflöd av pengar, tid och energi.

Kurspaketet består av fyra kurser som är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Utbildningen är digital och eftersom det är en självstudiekurs kan du gå kursen när och var du vill, helt i din egen takt.

Givetvis kan du börja med att köpa den första kursen men vi rekommenderar att du redan från början tar dig an samtliga fyra kurser som kompletterar varandra och gemensamt utgör en komplett utbildning.

LADDA NER LJUDBOKEN "ETT RIKARE LIV!"

”Ett Rikare Liv!” är en ljudbok om din tid och dina pengar, med inspiration från Balansekonomis kurser på samma tema. Författare är Charlie Söderberg och Lennart Göthe, uppläsare är Charlie Söderberg.

Boken handlar om vår tids kanske största bristvaror, tid och pengar. Hur får man båda att räcka till? På ett konkret och lättförståeligt sätt, med många exempel och praktiska övningar, förklarar författarna hur ”rika” människor tänker och agerar. Och hur du kan göra på samma sätt! 

”Ett rikare liv!” är dock inte någon populistisk framställning om hur man snabbt blir rik. Istället är det en handfast guide och ett hjälpmedel till dig som vill förändra ditt liv. Allt som krävs är modet att tänka om och våga se saker från ett nytt perspektiv.

BOKA ETT RIKEDOMSSAMTAL

Ett rikedomssamtal är en kostnadsfri möjlighet för dig att tillsammans med en av våra coacher undersöka huruvida vi är en bra match för varandra och ifall det passar bra för dig att bygga ditt eget rikare liv med hjälp av vårt utbildningspaket.

Den coach du pratar med kommer sedan att vara din personliga kontakt som följer dig från detta första samtal ända tills du har genomfört ditt utbildningsprogram tillsammans med oss. De har alla gjort samma resa som du är på väg att göra och du kommer att vara i mycket goda händer!

PENGAKOLLEN

Pengakollen är en verktygslåda som hjälper dig att få 100 % koll på dina finanser. Rent konkret är det ett bokföringsverktyg likt Fortnox eller Visma för dina privata finanser med både resultat- och balansräkning och en rad nyckeltal som kommer hjälpa dig enormt i att fatta kloka beslut kring dina pengar för lång tid framöver.

Genom lättarbetade importfunktioner kan du med verktygets hjälp skapa en helhetssyn över din finansiella situation med Resultaträkning, Balansräkning och en rad nyckeltal som kommer att hjälpa dig att fatta kloka beslut kring dina pengar och bygga en finansiell situation som möjliggör det liv du vill leva.

Verktyget ingår för 1 år för alla kunder som köper vårt utbildningspaket eller kursen “Din finansiella ekonomi”. 

© 2023 All rights reserved