Ett rikare liv – vårt koncept och synsätt

Strävan efter ett rikare liv är uråldrig, och allt jämt lika aktuell idag, kanske mer än någonsin. Vad är det som menas med ett rikt liv? Är ett rikt liv synonymt med att vara rik på pengar eller består rikedom av fler eller andra saker än pengar? Ändras synen på rikedom över tid eller är synen på vad ett rikt liv är konstant och har alltid varit det?

Balansekonomi grundades runt 2005 baserat på denna gäckande fråga. Vår tes om vad som är de bärande ingredienserna i ett rikt liv har sedan dess berört hundratusentals människor. Grundelementen är universella och gemensamma för de allra flesta men tar sig uttryck på mängder av olika sätt i olika människors liv. I vår utbildning kastar vi ljus på frågan hos var och en av våra deltagare om vad som gör deras liv rikare. Vi urskiljer svaren och bygger samman dem till en personlig idé om vad ett rikt liv skulle kunna vara. Vi bidrar med inspiration, kunskap, verktyg och partnerskap för att designa var och ens liv i enlighet med den idé som råder om vad ett rikt liv är.

Ett rikt liv handlar inte om pengar i den omfattning eller mening som de flesta tycks tro.  Alla liv måste förvisso finansieras på ett eller annat sätt och då blir pengarna på kontot ett resultat av delarna i en sådan plan. Ett rikt liv handlar kanske inte heller om relationer som vi alla har med många människor, men vi behöver ändå andra och varandra. Ett rikt liv kanske inte heller handlar om att äta rätt och träna men om kroppen inte fungerar så är det svårt att uppleva rikedom i livet. Ett rikt liv är inte en sak eller ett område, ett rikt liv är lite mer komplicerat än så.

Utbildningen i Ett rikare liv

Vi har definierat tre grundläggande domäner för sammanhanget av ett rikt liv. Vi beskriver det första som livet sett ur ett strukturellt perspektiv. Ett rumsperspektiv med sin egen fysiska kropp som är en självklarhet i alla människors liv men också en hel massa andra objekt och saker som vi har i livet, inte minst våra hem och andra typer av rum som vi vistas i. Andra ”objekt” vi kan se i det fysiska rummet är både andra människor och faktiskt våra pengar. Ekonomi är ganska synonymt med både hälsa och hållbarhet så vi har en hel del att vårda och ta hand om i det fysiska rummet för att ha ekonomi i vårt liv.

Det andra perspektivet kallar vi för vårt inre perspektiv. Vi menar vidare att vi har en inre orientering som också kan underhållas, utvecklas och hanteras. Vår emotionella, mentala och andliga hälsa handlar väldigt mycket om hur vi förhåller oss till saker och ting. Den inre hälsan vårdar vi genom att bli medvetna om en rad olika saker som styr våra tankar och avgör hur vi mår med saker och ting.

Det tredje perspektivet på livet så som vi har arrangerat våra verktyg och pedagogik runt är vårt hanterande av livet och delarna i livet. Vi sköter tid, pengar och inte minst energi på en daglig och stundlig nivå och vi gör det på ett mer eller mindre ekonomiskt sätt. Det finns ett ekonomiskt perspektiv på allt det som vi hanterar i livet så som t ex våra hem, våra relationer, vår tid och planering och givetvis våra kassaflöden och tillgångar. Ekonomi betyder hushållande med eller hanterande av så själva konceptet av hållbarhet eller hälsa också för den delen, bygger på att man hanterar något ekonomiskt.

Vi har också identifierat tre kategorier av resurser som vi människor strävar efter. Resurser som är tillgångar när vi har dem och kan ses som resultat som vi hela tiden vill ha i våra liv. Dessa tre resurser som vi jagar efter och i bästa fall erhåller i form av resultat är de som vi i olika hög grad upplever att vi inte har tillräckligt av. Vi upplever ofta brist på tid, energi och/eller pengar. Relationen mellan dessa tre tillgångssorter uppskattar vi i det vi kallar rikedomshjulet och det är ett av de verktyg och modeller som bildar grund i det arbete vi gör med kursdeltagarna. Tre perspektiv gånger tre resurser ger oss nio skärningspunkter där vi då kan mäta och kvantifiera i vilken grad vi har ett rikt liv.

Klubben ”Ett rikare liv”

Vår klubb ”Ett rikare liv” på GreenBee.Club är öppen för alla människor som är intresserade av frågan som vi arbetar med. Man behöver inte ha gått vår utbildning eller vara delaktig i något annat som vi gör. I ”Ett rikare liv” engagerar vi oss i dessa frågor på en rad olika sätt och det finns mer att läsa om detta om du går till Rikedomsklubben och läser där.

Varje månad har ett eget tema och vi sätter dialogen mellan alla deltagare i centrum.

Vi skriver en hel del blogginlägg, eller artiklar som vi kallar det för där. Dessa kan vara vidareutvecklingar eller axplock från utbildningen men det kan också handla om konkreta tips, reflektioner på något aktuellt eller kommentarer på sådant som medlemmarna vill att vi skall ge vår syn på.

Vi gör spaningar varje vecka som vi delar med oss av. Oftast i form av filmade inslag men det kan vara artiklar och annat också. Dessa spaningar är oftast uttryck för vad vi tycker oss se i samhället just nu, trender av olika slag på vårt huvudämne, ”Ett rikt liv”.

Varje fredag har vi en stående punkt som är en fikastund med alla medlemmar i klubben. Digitalt så klart och väldigt uppskattat. Vi pratar om ditt och datt och anpassar oss som vanligt till vad som skapar värde för våra deltagare.

Vi spelar ibland in pod, live, med deltagare via Zoom eller liknande. Vi tillhandahåller strukturer för att var och en av deltagarna skall nå nya mål och manifestera sina liv på en nästa nivå varje enskild månad, ett steg i taget.

Inte minst så finns vi till för att alla klubbmedlemmar skall kunna bolla saker med oss och kasta både idéer, förslag och feedback på oss.

Klubben utvecklas hela tiden med oss och våra klubbmedlemmar så för senaste uppdateringen om vad det är vi gör, besök klubben och läs mer på den sidan.

Facebook-gruppen ”Ett rikare liv”

Vår grupp på Facebook har idag mellan 11 och 12 tusen medlemmar och vi är stolta över den nivå som hålls på diskussionerna. Människor delar med sig och berikar varandra med diskussioner och utbyte av tankar. Vi från Balansekonomi bidrar naturligtvis också med olika anslag och även bland kommentarerna.

Vi är stolta över att denna grupp är så dynamisk och medlemsdriven som den är. En inspirerande grupp med höga ambitioner och högt till tak och naturligtvis helt utan krav på att man skall ha gått våra utbildningar.

Rikedomspodden

Våra handledare i Balansekonomi samt en del andra spännande personer delar i Rikedomspodden med sig av sina reflektioner och tankar kring ämnet ”Ett rikare liv”. Ämnen av alla de slag kommer upp och många av de frågor som tas upp springer från ett gediget arbete under många år med tusentals kursdeltagare och efter tusentals timmar med coachklienter.

Praktiskt om Balansekonomis utbildning

Balansekonomi är just nu inne i en stor uppdatering av våra utbildningsprogram. Syftet är att göra det möjligt för fler människor att göra mer av våra utbildningar på distans, var man vill, när man vill och i det tempo man vill.

I dagsläget är den första av fem kurser i utbildningsserien ”Ett rikare liv” öppen för anmälan. Den heter ”Ett liv i utveckling” och du hittar mer info HÄR.

Dessutom har vi vår kurs ”Ditt liv som projekt” som är en fristående fortsättning som görs live online fem fredagar per termin. Du hittar mer om utbildningen HÄR.

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera ditt rikare liv så kan du boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi, tillsammans kan lista ut om vi är en bra match för varandra.

Vi rekommenderar att du sätter dig bekvämt med en kopp kaffe eller te och tar de kommande 30 minuterna till att fokusera på vad ett rikare liv är för just dig. Titta på webinariet och och låt dig inspireras av det även om mycket av det som Charlie pratar om tyvärr inte är aktuellt just nu.

Ha en insiktsfull stund önskar vi på Balansekonomi!

Om du har några frågor, kontakta oss på [email protected]