Spela videoklipp

KONCEPTET – ETT RIKARE LIV

Ett rikt liv är ett liv där resurserna gott och väl räcker till det livsstil man önskar sig och ett liv med överflöd på tid, pengar och energi samtidigt. “Ett rikt liv” är ett liv där är exempelvis “brist på” inte styr dina beslut och grundfrågan är “Hur skall livet vara för att passa mig?” snarare än “Hur skall jag vara för att orka med mitt liv?”.

Det syftar på varje människas strävan att ständigt utvecklas och söka nya meningsfulla utmaningar. Balansekonomi har dedikerat över 15 år till att studera vilka synsätt och kompetenser som man behöver utveckla för att skapa “Ett rikare liv” i praktiken och det är runt den frågan all vår pedagogik centreras.

För att sammanfatta är den centrala frågan för oss är alltså en fråga om personligt ledarskap och förvaltning av livets resurser.

VÅR UTBILDNING – ETT RIKARE LIV

Då vad som är “Ett rikare liv” är högst individuellt. Exempelvis för några handlar det om att kunna vara hemma mer med sina barn eller gå i pension tidigt. För någon handlar det om att vackrare boende med glasveranda och utsikt mot havet. För någon handlar det om att ha en samhällspåverkan och bidra till andras möjlighet att leva ett värdigt liv. Oavsett hur du vill leva du liv så behöver du tillgång till tre resurser för att sätta dina planer i verket.

Du behöver tid att både genomföra dina drömmar men även tid att fullt ut njuta av det liv du lever. Den som skapar ett liv med brist på resursen tid har oerhört svårt att njuta av ett rikare liv. På samma sätt behöver du pengar att finansiera det liv du drömmer om. Sist men inte minst så är energi kanske den allra viktigaste resursen av dem alla. Med ett överflöd av energi kan storverk skapas.

Att det krävs ledarskap över samtliga dessa tre resurser är en nyckelinsikt som Balansekonomis utbildningar bygger på. Varje kursdeltagare arbetar utifrån sin situation, sina förutsättningar och mot sina egna mål – från en nulägesanalys till en konkret handlingsplan inför den önskade framtiden. Vägen till en egen handlingsplan går via en rad frågor som inspirerar till nya infallsvinklar och beteenden och lär dig att ta ledarskap över dessa tre resursflöden samtidigt.

© 2023 All rights reserved