Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv.

TITTA PÅ VÅR FÖRELÄSNING

En gratis föreläsning som ger mer tid, mer pengar och mer energi

mekanisk_plan

Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv. 

Det innebär att mina pengar arbetar parallellt med mig, så att både jag själv OCH mina pengar arbetar ihop inkomster i min finansiella ekonomi.

När du besvarar frågan om hur den mekaniska planen ska se ut så får du en tydlig strategi för att få flera flöden av pengar in utan ett dagligt tillskott av energi för att de skall komma. Den mekaniska planen må “kosta” lite tid och energi att bygga upp men när det väl finns en bra pengamaskin som är igång så skapas allt kraftfullare flöden av pengar för varje år som går. När det gäller talangplanen så finns det en övre gräns hur stora flöden av pengar den kan skapa – du kan knappast hantera tio anställningar eller uppdrag samtidigt – men med den mekaniska planen finns inga sådana gränser. 

En mekanisk plan är en plan som bygger på att det finns en inbyggd mekanik som är igång oavsett om du är där eller inte. Det betyder inte att man bara kan lämna mekaniken till sitt öde för all framtid men man behöver inte bidra med handpåläggning varje dag för att det skall fungera.

Aktier är ett bra exempel eftersom man kan köpa en aktie och bara fortsätta att äga den under en ganska lång tid utan att ägna den någon som helst uppmärksamhet. Den stiger eller sjunker i värde oavsett om man tittar till den eller ej och det kan hända att den även ger utdelning utan att man bevakar den på någon högre nivå. Å andra sidan så finns alltid risken att när man tittar till aktien så är den bara värd hälften av det man köpte den för eller att man missat en emission eller något ännu värre om man aldrig är där och följer upp.

Förutom aktier kan man givetvis även titta på fastigheter, fonder, ädelmetaller etc men det kanske i särklass viktigaste momentet i en bra mekanisk plan är det mekaniska och ständigt återkommande investerandet in i den mekaniska planen. Det som de flesta kallar för sparande.

En genomtänkt, bra och hållbar mekanisk plan innehåller ett moment av att man varje månad om och om igen, utan att varken känna eller tänka efter, tillskjuter nya pengar in i planen så att den växer med en viss takt över tid. Det är trots allt det som gör den stora skillnaden och ju mer man kan avsätta varje månad till sin mekaniska plan ju fortare går det att uppnå full utväxling av ränta-på-ränta-effekten, det momentum man på engelska kallar för “leverage”.

GÅ VÅRAN INTRODUKTIONSKURS

Investera en timmer i dig själv genom att testa vår introduktionskurs. Då kommer du få handgriplig hjälp och även resultat direkt.

Relaterade Artiklar

Personlig Utveckling
Charlie Söderberg

Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.

Läs mer »
rik_talanger
Pengar
Lennart Göthe

Hur blir jag rik på mina talanger?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den förstnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Talangplanen besvarar nämligen frågan om hur min talang eller mina talanger kan bidra till att öka min avkastning i fråga om tid, pengar och/eller energi.

Läs mer »
framgång
Personlig Utveckling
Lennart Göthe

Hur definieras framgång?

Alla människor vill ha framgång, men vad innebär det egentligen att ha framgång? Rent krasst betyder det att man rör sig i den riktning man själv anser vara framåt, att man når eller närmar sig de mål man själv har ställt upp. Fram är subjektivt och även gång är subjektivt i den bemärkelse att gång kan se olika ut. Någon form av rörelse är det tveklöst. Att vara framgångsrik innebär sålunda att ha gott om rörelse i den riktning som man valt som framåt. Framgång kräver också intention, att jag ska vilja ha rörelse i en viss riktning.

Läs mer »