Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.

TITTA PÅ VÅR FÖRELÄSNING

En gratis föreläsning som ger mer tid, mer pengar och mer energi

Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.


Liv syftar på ditt liv, det liv du lever och har och det ENDA liv du lever och har. Du definierar ditt liv på vilket sätt du än må och vad helst du väljer att se på som delar av ditt liv eller ingredienser i ditt liv, är exakt det du säger att det är.

Strävan efter ett rikare liv är uråldrig och alltjämt lika aktuell idag, kanske mer än någonsin. Vad är det som menar med ett rikt liv? Är ett rikt liv synonymt med att vara rik på pengar eller består rikedom av fler eller andra saker än pengar? Ändras synen på rikedom över tid eller är synen på vad ett rikt liv är konstant och har alltid varit det?

 Ett rikt liv handlar inte om pengar i den omfattningen eller mening som de flesta tycks tro. även om alla liv måste finansieras på ett eller annat sätt och då blir pengarna en del planen för ett rikt liv. Ett rikt liv är inte en sak eller ett område, ett rikt liv är lite mer komplicerat än så. 

Ibland upplever vi att livet är fantastiskt och att vi har allt vi kan önska oss, vi mår bra, allt är på topp, vi är närvarande till att vi har det bra helt enkelt. Ibland är det inte så. Då önskar vi oss en massa annat än det vi har, ingenting går riktigt så som vi vill eller kräver mer av oss än vi orkar ge osv. Vi är tyngda av livet och upplever brist på energi, tid, pengar, vänner eller vad helst det kan vara.

Man kan för enkelhetens skull påstå att det ena är upplevelsen av ett rikt liv, emedan det andra är upplevelsen av ett fattigt liv.

Exakt vad det är som ingår i det du anser vara ett rikt liv, eller det som framkallar upplevelsen av ett rikt liv, är väldigt olika för olika personer. Det finns för var och en tillstånd som vi upplever som “rika” och annat som man upplever som “fattiga”.

En viktig beståndsdel i ett rikt liv är att vi har tillgång till den energi vi behöver. Att man har en kropp som mår hyggligt bra, att man är frisk och mår bra med sin fysiska kropp och dess olika funktioner. Emotionell energi är en jätteviktig del av hela energiflödet, det vi brukar referera till som att man “mår”. Att “må” bra, vara glad, positiv och ha energi i alla dessa områden är en central del i ett rikt liv.

Tid är en annan faktor som har betydelse för upplevelsen av ett rikt liv, att vi känner att vi kan kontrollera vår tid själva och har tillgång till valfrihet i fråga om vad tiden och energin skall användas till. Känslan av valfrihet och frihet rent generellt är oftast kopplad till tid. Tillgången på tid eller bristen på tid.

Pengar är som sagt en synnerligen viktig del i upplevelsen av ett rikt liv. Precis som tiden så kan man uppleva att man har ett friskt flöde och en levande finansiell ekonomi eller så kan man uppleva att de pengar som finns i mitt liv redan är allokerade och intecknade. Friheten är synnerligen begränsad i fråga om vad jag kan använda mina pengar till.

GÅ VÅRAN INTRODUKTIONSKURS

Investera en timmer i dig själv genom att testa vår introduktionskurs. Då kommer du få handgriplig hjälp och även resultat direkt.

Relaterade Artiklar

mekanisk_plan
Pengar
Charlie Söderberg

Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv.

Läs mer »
rik_talanger
Pengar
Lennart Göthe

Hur blir jag rik på mina talanger?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den förstnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Talangplanen besvarar nämligen frågan om hur min talang eller mina talanger kan bidra till att öka min avkastning i fråga om tid, pengar och/eller energi.

Läs mer »
framgång
Personlig Utveckling
Lennart Göthe

Hur definieras framgång?

Alla människor vill ha framgång, men vad innebär det egentligen att ha framgång? Rent krasst betyder det att man rör sig i den riktning man själv anser vara framåt, att man når eller närmar sig de mål man själv har ställt upp. Fram är subjektivt och även gång är subjektivt i den bemärkelse att gång kan se olika ut. Någon form av rörelse är det tveklöst. Att vara framgångsrik innebär sålunda att ha gott om rörelse i den riktning som man valt som framåt. Framgång kräver också intention, att jag ska vilja ha rörelse i en viss riktning.

Läs mer »