Hur gör man en budget?

Varför ska man ha en budget, och hur gör man en budget som man faktiskt också kan hålla? Läs mer här!

TITTA PÅ VÅR FÖRELÄSNING

En gratis föreläsning som ger mer tid, mer pengar och mer energi

Plan och budget kan vara svårt att hålla särskilt i den finansiella ekonomi med tanke på alla andra ekonomier och livet i stort. Den egentliga och huvudsakliga planen handlar givetvis om livet i stort och den finansiella planen blir ju bara en konsekvens av hur man vill leva sitt liv. Samma sak med budgeten eftersom en budget är varken mer eller mindre än en plan som är översatt till siffror.

 

Den egna finansiella planen omfattar balansräkningen (med tillgångar och skulder) och resultaträkningen med (inkomster och utgifter). Den dagliga planen brukar dock i huvudsak bo i resultaträkningen och det är där man dagligdags har en plan i siffror som man utgår från och mäter mot. Om vi tittar lite snabbt och förenklat på hur företag gör så hittar man där två stycken budgetar – en försäljningsbudget som anger hur pengar företaget ska dra in per tidsenhet och en utgiftsbudget som bestämmer hur mycket pengar företaget ska spendera på olika ändamål per tidsenhet, det kan vara per månad eller per kvartal. 

 

Det här kan vi kopiera på hemmaplan och göra en månadsbudget som både omfattar våra inkomster och utgifter. Ju mer detaljerad budgeten är, ju lättare blir det att hitta avvikelser i form av “läckage” bland utgifterna, dvs områden där vi spenderar förvånansvärt mycket pengar utan att få motsvarande värde i form av tid och/eller energi tillbaka. 

 

Arbetet i budgeten är att sätta upp en rad “koner” längs med vägen från de finanser du har idag till den finansiella situationen du skapat i ditt önskade läge. Hur konerna hamnar handlar ju om den strategi du skapat för de fyra delarna – inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Har du beslutat att öka dina finansiella trygghet med 20% de kommande två åren så kan du skapa en budget som steg för steg leder dit. Har du beslutat att amortera av ditt lån på båten så bör du sätta konerna så att resultatet är tillräckligt stort för att göra den amorteringen varje månad osv osv.

En budget bör vara så specifik som möjligt så att du ser “dina koner” framför dig i dina dagliga finansiella beslut och att du håller dig innanför dem. Att budgetera för “vinst på en miljon varje år” men inte gå ned i detaljen “hur mycket jag skall lägga i utgifter på mat varje månad” minskar möjligheten radikalt att nå önskat läge. Däremot så behöver du förstås inte vet allt om HUR det skall gå till men du behöver ta dig att ATT det skall gå till så att du inte hittar på en budget som du sedan inte har för avsikt att leva efter. Budgeten beskriver alltså din konkreta plan för att gå från nuläge till önskat läge och det är i GENOMFÖRANDET av den planen som din framtida finansiella rikedom ligger.

 

När det gäller budget och den finansiella planen så finns det anledninga att påminna om följande:
Hur ditt liv skall vara och utveckla sig, det är den primära uppgiften för dig att engagera dig i. Så är det för oss alla och var och en hittar därmed på hur livet skall vara. Detta liv, oavsett hur det designas, behöver finansieras och finansieringen för ett omfattande och “stort” liv behöver givetvis en mer omfattande finansiering. Det är detta som budget och finansiell plan handlar om, hur behöver intäktsflödet se ut för att ditt liv skall kunna finansieras och hur kan utgiftsbudgeten se ut för att inte den finansiering du har skapat, skall gå i stöpet för att du inte hade koll på utgifterna.

 

Budgeten är ju planen omsatt i konkreta siffror och hänger väldigt intimt ihop med dina mål och din strategi för att nå dem. Det kan därför vara klokt att jobba bakifrån med budgeten och inte fastna i hur det är. Det kan inte vara så att du låter dina utgifter och kostnader styra vad du kan investera och spara, det leder inte dit du vill helt enkelt.

 

Klokt är att som de gamla Babylonierna redan insåg flera hundra år före Kristus, att man måste betala sig själv först om man skall kunna göra anspråk på att vara ekonomisk med sina finanser.

Börja i vad du “behöver (vill) investera, spara och placera på olika sätt för att komma dit du skall” och gör sedan en budget för vad som “blir kvar att spendera”. Det är nästan ordagrant vad uppfinnarna av pengar och matematisk bokföring sa för flera tusen år sedan.

 

Känner du då att du faktiskt vill spendera mer än det så är det intäktsbudgeten du skall jobba med. Hur kan du öka dina inkomster så att du kan spendera mer utan att det påverkar ditt månatliga sparande eller investerande. Själva poängen är ju att vägen till ökade inkomster går via ökade investeringar och då måste man helt enkelt prioritera det som leder till det man vill ha, istället för att prioritera korta belöningar som inte leder till det man vill ha.

 

Vill du ha “en miljon på kontot” så bör du börja där och sedan härleda “bakåt” dvs bli mer konkret hela vägen tills du “ställt” koner från önskan till konkret vardag.

  • Jag vill ha ett positivt månadsresultat på 22 000:- i månaden
  • Jag har för avsikt att ha inkomster på 44 000:- i månaden
  • Jag har då råd med 9 000:- i boendekostnad
  • Jag behöver då hyra ut ett rum och stänga ned betalkanalerna

 

Om du inte får till det i nedersta, på de mest konkreta punkterna, så lär du få backa i process och flytta runt konerna tills vägen är tydlig och resan ser behaglig ut.

 

Den som gör en månadsbudget för första gången, eller återupptar rutinen att göra budget, gör klokt i att ta titta efter i detalj hur inkomster och utgifter har sett ut de senaste månaderna, för att få en konkret bild som underlag för en realistisk budget, men lika klokt i att spänna bågen och låta en ny budget leda vägen till ett nytt beteende.

GÅ VÅRAN INTRODUKTIONSKURS

Investera en timmer i dig själv genom att testa vår introduktionskurs. Då kommer du få handgriplig hjälp och även resultat direkt.

Relaterade Artiklar

Personlig Utveckling
Charlie Söderberg

Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.

Läs mer »
mekanisk_plan
Pengar
Charlie Söderberg

Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv.

Läs mer »
rik_talanger
Pengar
Lennart Göthe

Hur blir jag rik på mina talanger?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den förstnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Talangplanen besvarar nämligen frågan om hur min talang eller mina talanger kan bidra till att öka min avkastning i fråga om tid, pengar och/eller energi.

Läs mer »