Hur mäter man ekonomisk frihet?

Vad innebär ekonomisk frihet och hur mäter man detta för att vet att man ta rätt beslut framåt? Det går vi igenom i denna blogg!

TITTA PÅ VÅR FÖRELÄSNING

En gratis föreläsning som ger mer tid, mer pengar och mer energi

När man till vardags pratar om “ekonomisk frihet” så menar man egentligen ”finansiell frihet”. Vi har ju alla en rad olika ekonomier där pengar är en av dem, dvs finanserna och att skapa frihet i finanser är förstås en av nycklarna till ett rikt liv. Den nivå som vi kallar finansiell frihet och som innebär att de passiva inkomsterna inte täcker enbart de passiva utgifterna utan även de aktiva utgifterna. Eller med andra ord, de passiva inkomsterna är tillräckligt stora för att finansiera hela det liv som du designat som DITT “Rika liv”. 

 

Passiv inkomst
——————- = Finansiell frihet i procent

  TOTALA utgifter

 

Den som har uppnått finansiell frihet har alltså inte längre behov av det som är absolut nödvändigt för majoriteten av den vuxna befolkningen, nämligen den månatliga löneutbetalningen. Den som har uppnått finansiell frihet behöver inte göra det som de flesta vuxna gör, nämligen arbeta för sitt uppehälle. Den som har uppnått finansiell frihet disponerar fritt sin tid och sin energi och kan välja hur de resurserna ska användas. Den som har 4% ekonomisk frihet i januari och 12% ekonomisk frihet följande november kan dra slutsatser att vissa av deras aktioner är effektiva. Den som har 12% i januari men är nere på 4% i november kan istället gå på jakt efter vilka aktioner som man gjort och varför dessa är kontraproduktiva.  

 

Exempel på finansiell frihet kan vara en person som lever enbart på sina aktieutdelningar eller en författare som lever helt på intäkter från sålda böcker. Få människor uppnår finansiell frihet utan ordentliga arbetsinsatser. Böcker skriver inte själva, det krävs en investering i tid och energi för att skapa produkter som ger sådana intäkter att man kan leva hela livet på dem. Men du känner säkert till flera författare, kompositörer, företagare och andra som verkligen har lyckats med det. 

 

När vi väger in även de aktiva utgifterna så är det viktigt att inse att i den frågan har vi ju en hel del att säga till om själva. Har man omfattande passiva och aktiva utgifter så krävs det så klart omfattande passiva inkomster för att uppnå finansiell frihet. Å andra sidan kan man uppnå finansiell frihet tämligen enkelt om man väljer att leva ett rikt liv baserat på annat än vidlyftiga aktiva utgifter.

 

Ett relativt nytt begrepp är det man förkortar som FIRE (Financially Free Retire Early). Där spelar det roll hur stor den finansiella ekonomin är som man skall dra runt med den passiva inkomst man bygger upp under ett par års tid.

 

Om vi generaliserar och säger att den stora grupp människor som arbetar och får lön varje månad använder merparten av sin inkomst till konsumtion av alltifrån mat till transporter, el och försäkringar så är det tvärtom med den mindre grupp av människor som har finansiell frihet. De använder i allmänhet inte alla sina passiva inkomster till konsumtion utan investerar istället en hel del i nya projekt. Det innebär att de sätter sina pengar i arbete och därmed genererar nya passiva inkomster. Det kan röra sig om fastigheter, företag, aktier eller annat som genererar nya inkomster som det sedan går att investera vidare eller leva på. Det finns alltså en snöbollseffekt här som gör att ju mer engagerad man är i sina finansiella projekt, ju större frihet kan man uppnå och ju större valmöjligheter man har.

GÅ VÅRAN INTRODUKTIONSKURS

Investera en timmer i dig själv genom att testa vår introduktionskurs. Då kommer du få handgriplig hjälp och även resultat direkt.

Relaterade Artiklar

Personlig Utveckling
Charlie Söderberg

Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.

Läs mer »
mekanisk_plan
Pengar
Charlie Söderberg

Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv.

Läs mer »
rik_talanger
Pengar
Lennart Göthe

Hur blir jag rik på mina talanger?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den förstnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Talangplanen besvarar nämligen frågan om hur min talang eller mina talanger kan bidra till att öka min avkastning i fråga om tid, pengar och/eller energi.

Läs mer »