Hur mäter man ekonomisk trygghet?

Hur mäter man ekonomisk trygghet? Denna genomgång handlar om viktiga aspekter kring ekonomisk eller finansiell trygghet. Läs mer och lär dig!

TITTA PÅ VÅR FÖRELÄSNING

En gratis föreläsning som ger mer tid, mer pengar och mer energi

När man till vardags pratar om “ekonomisk trygghet” så menar man egentligen ”finansiell trygghet”. Vi har ju alla en rad olika ekonomier där pengar är en av dem, dvs finanserna och att skapa trygga finanser är förstås en av nycklarna till ett rikt liv. “Framgång” i fråga om tryggad finansiell framtid är att ha en hög finansiell trygghet och det är ett konkret nyckeltal som du kan mäta månad efter månad och därmed konstatera om det du gör just nu för dig närmare eller längre från det önskade läget. 

 

Många av oss har privata nyckeltal på en rad områden – hur mycket vi ska väga, hur fort vi ska springa, antalet armhävningar, mängd skärmtid och så vidare. I detta arbete kommer vi att skapa en rad nyckeltal som med samma naturlighet kommer att guida dig till framgång i dina finanser. 

 

Förutom det mest uppenbara som rör hur mycket man har i lön är det ofta skralt med mätpunkter i den finansiella ekonomin. Ett uppenbart viktigt mått är ju månadsresultatet men bortom det är nyckeltalet “finansiell trygghet” viktigt. Formeln för finansiell trygghet är enkel, vi dividerar helt enkelt de passiva inkomsterna med de passiva utgifterna. Om dina passiva inkomster täcker eller överstiger dina passiva utgifter så har du finansiell trygghet. 

 

Passiv inkomst
——————- = Finansiell trygghet i procent
Passiv utgift


Ju högre kvot, desto mer finansiell trygghet har du. Den som når 100% har passiva inkomster som helt täcker de passiva utgifterna. Men det behöver inte stoppa vid 100%, det går alldeles utmärkt att ha högre passiva inkomster än passiva utgifter, då är du ytterligare en bit på väg mot finansiell frihet. En hög finansiell trygghet är eftersträvansvärd eftersom det bl a minskar den dagliga oron för att pengarna ska räcka om man t ex blir sjuk eller blir av med arbetet. Det är helt enkelt energiekonomiskt att ha en trygghet i sin finansiella ekonomi.

När de passiva inkomsterna täcker en större del av den nödvändiga konsumtionen, dvs sådant som hyra, el, mat, försäkringar och annat som vi faktiskt behöver ha i det moderna samhället, så har du helt enkelt en trygg finansiell tillvaro. Om du har finansiell trygghet så kommer dina passiva inkomster att täcka de nödvändiga utgifterna även om du t ex skulle bli sjuk eller arbetslös.

 

Ofta misstar vi finansiell trygghet för att ha många miljoner på banken. Det kan givetvis ge finansiell trygghet att ha många miljoner på banken – om man kan leva på räntan utan att ta av kapitalet – men är på intet sätt en förutsättning.

 

Följer man nyheterna om svenska folkets finansiella situation – att många hushåll har höga skulder på grund av bostadslån och att många saknar buffertsparande. Med det i bakhuvudet är det givetvis rimligt att fråga sig hur realistiskt det är att uppnå finansiell trygghet. Det finns inget färdigt svar på den frågan men bland Balansekonomis kursdeltagare har vi sett åtskilliga exempel på personer som gått från att vara i princip rena noviser när det gäller finanser till att uppnå finansiell trygghet. Genomgående är att dessa personer har investerat mycket tid, energi och passion i sina projekt som sedermera har resulterat i finansiell trygghet.

GÅ VÅRAN INTRODUKTIONSKURS

Investera en timmer i dig själv genom att testa vår introduktionskurs. Då kommer du få handgriplig hjälp och även resultat direkt.

Relaterade Artiklar

Personlig Utveckling
Charlie Söderberg

Hur definierar man ett “rikt liv”?

Ett “rikt liv” innehåller rikligt av sådant som man värdesätter, uppskattar och vill ha i sitt liv. Att något är rikt eller rikedom betyder bara att det finns gott om det, att det inte är brist eller ont om det som avses. Rikedom hänger inte samman med någonting annat och kan appliceras på vad som helst. Äpplen, stjärnorna på himlen, fina stunder, benbrott eller pengar. Allt kan beskrivas som att “det är rikt på det” Rik är en beskrivning av omfattning eller volym och inget annat.

Läs mer »
mekanisk_plan
Pengar
Charlie Söderberg

Hur blir jag rik på en mekanisk plan?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den sistnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Den Mekaniska planen besvarar nämligen frågan om hur jag kan bli effektivare genom att skapa automatiserade flöden av pengar som tillför ytterligare pengar i mitt liv.

Läs mer »
rik_talanger
Pengar
Lennart Göthe

Hur blir jag rik på mina talanger?

För att skapa hållbara flöden av såväl pengar som tid och energi bör varje person skapa två planer, “Talangplan” och “mekanisk plan”. Den förstnämnda av dessa beskrivs i denna artikel. Talangplanen besvarar nämligen frågan om hur min talang eller mina talanger kan bidra till att öka min avkastning i fråga om tid, pengar och/eller energi.

Läs mer »