KURSPAKETET –
ETT RIKARE LIV

DEN HÄR UTBILDNINGEN "ETT RIKARE LIV" ÄR ETT RESULTAT AV FEMTON ÅRS ARBETE MED MÅNGA TUSEN KURSDELTAGARE. DET ÄR EN GEDIGEN UTBILDNING FÖR DIG SOM VILL NÅ NÄSTA NIVÅ AV LEDARSKAP ÖVER DITT LIV. SKAPA ETT ÖVER FLÖD AV PENGAR, TID OCH ENERGI

PRIS: 2 995:-

Spela videoklipp

HÄR FÅR DU TRÄNA DIG I ATT SE BÅDE TID OCH ENERGI SOM EN INVESTERING OCH EN "EKONOMI" PÅ SAMMA SÄTT SOM PENGAR

Utbildningen “Ett rikare liv” är resultatet av femton års arbete med tusentals kursdeltagare. Den består av fyra distinkta kurser som bygger vidare på varandra och tillsammans skapar ett inspirerande och gediget program. Den är för dig som vill ta nästa nivå av ledarskap över ditt liv och skapa ett överflöd av tid pengar och energi.

Kurspaketets fyra kurser är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Det är vår absoluta rekommendation att du som överväger att ge dig själv optimala förutsättningar för ett rikt liv unnar dig möjligheten att ge samtliga fyra i avsedd ordning och i den takt som du själv väljer. 

Thumb vägen till ett

KURS 1 av 4: VÄGEN TILL ETT RIKARE LIV

Den första och inledande kursen i en serie av digitala självstudiekurser ger dig insikter i hur de tre resurserna påverkar ditt liv idag. Vilken förändring av dessa flöden som vore gynnsam för just dig för att skapa ditt eget rikare liv.

Den utgör grunden för övriga kurser i Balansekonomis utbildningar.  Det är en synnerligen effektiv start för dig som vill få en djupare förståelse för hur resultaten skapas i ditt liv. Vad du själv kan göra för att få nya typer av resultat i ditt liv. För att sammanfatta kursen är skapad för dig som på riktigt vill styra ditt liv. Mot dina egna uttalade mål med mer tid, mer pengar och mer energi.

thumb att leda

KURS 2 av 4: ATT LEDA SIN EGEN UTVECKLING

Den andra kursen fokuserar särskilt på ett avgörande område för dig som vill bygga ett rikare liv. Nämligen hur du kan ta ledarskap över hur du utvecklas som människa. Du undersöker vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som kan dyka upp i ditt fortsatta växande och hur detta är intimt förknippat med de nya resultat du vill skapa i ditt liv.

Kursen är en djupdykning i de verktyg som kan användas för att skapa kraftfulla resultat oavsett område. Men det är en inspirerande och handgriplig träning i att aktivt ta ledarskap över sitt liv.  För att sammanfatta kursen kan användas lika mycket för den som vill bygga företag, förbättra sina ekonomier eller skapa genombrottsresultat i något annat område.

thumb din finans

KURS 3 av 4: DIN FINANSIELLA EKONOMI

I den tredje kursen i utbildningen “Ett rikare liv” inriktar vi oss på att skapa konkreta genombrott i området pengar. Innehållet omfattar såväl konkreta genomgångar av din nuvarande finanser. En tydlig målbild med konkreta nyckeltal, du får göra en översyn över dina attityder och känslor kring pengar och inte minst en konkret handlingsplan för att skapa ett överflöd av pengar utan att förbruka all tid eller all energi.

Men kursen är utformad att fungera oavsett din nuvarande kompetens. Både för dig som redan idag bygger en rejäl tillgångsportfölj och dig som upplever finansiella strategier som ”rena grekiskan” kommer med kursens hjälp att kunna uppdatera sin plan för området pengar.

thumb din energi

KURS 4 av 4: DIN ENERGI- OCH TIDSEKONOMI

Den fjärde kursen ger dig tillfälle att undersöka hur du hanterar flödena av tid och energi i livet, särskilt på två av dina absolut viktigaste tillgångar. Förmågan att hushålla med resurserna tid och energi är avgörande för huruvida vi når finansiell frihet men också för att skapa balans i tillvaron och nå våra personliga mål.

För att sammanfatta syftet med denna kurs är att träna dig i att se både tid och energi som en investering och en “ekonomi” på samma sätt som pengar och att sedan vårda dina resurser på ett sådant sätt att du når det du önskar dig nu och framöver utan att uppleva vare sig tiden eller orken som begränsningar.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Nej, du kommer få allt du behöver, allt eftersom.

Du kommer få inlogg till kurssajt och kan starta upp på en gång. Kursen innehåller både introduktionsvideos, studiematerial, QUIZ frågor, reflektion och du gör allt i din egen takt.

Vi kan tyvärr inte svara på det då det är högst olika från person till person då man gör allt i egen takt. 

BETALNINGS ALTERNATIV

Betala allt 2 995 kronor

Delbetala 3 gånger 998,75 kronor i månaden