EN DJUPDYKNING I ATT TA LEDASKAP OCH DE VERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS FÖR ATT SKAPA KRAFTFULLA RESULTAT OAVSETT OMRÅDE

DEN ANDRA KURSEN FOKUSERAR SÄRSKILT PÅ ETT AVGÖRANDE OMRÅDE FÖR DEN SOM VILL BYGGA ETT RIKARE LIV, NÄMLIGEN HUR DU KAN TA LEDARSKAP ÖVER HUR DU UTVECKLAS SOM MÄNNISKA

PRIS: 5 500:-

Spela videoklipp

DENNA KURS FOKUSERAR PÅ ETT AVGÖRANDE OMRÅDE FÖR DEN SOM VILL BYGGA ETT RIKARE LIV

Den andra kursen fokuserar särskilt på ett avgörande område för den som vill bygga ett rikare liv, nämligen hur du kan ta ledarskap över hur du utvecklas som människa. Du får även undersöka vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som kan dyka upp i ditt fortsatta växande och hur detta är intimt förknippat med de nya resultat du vill skapa i ditt liv.

Kursen är en djupdykning i de verktyg som kan användas för att skapa kraftfulla resultat oavsett område. Det är en inspirerande och handgriplig träning i att aktivt ta ledarskap över sitt liv och kan användas lika mycket för den som vill bygga företag, förbättra sina ekonomier eller skapa genombrottsresultat i något annat område.

KURSENS INNEHÅLL

Att leda sin egen utvecklinghandlar om att placera sig som ledare för sitt eget liv, att våga sig utanför sin komfortzon, att sätta sig själv i förarsätet och ta ansvar för resan. I den här kursen har du även möjlighet att bli uppmärksam på hur din jordmån för växt är beskaffad idag. Finns det något idag som hindrar din växt? Vad händer när du möter motstånd? Hur säkerställer du att du är ärlig mot dig själv och tar ansvar för din växt? 

Sammanfattningsvis i den här kursen får du tillfälle att identifiera en del av de synsätt och vanor som försvårar för dig att få nya resultat i livet. Beroende på var du befinner dig idag och var du vill befinna dig i framtiden så behöver du sannolikt ändra en del vanor och förhållningssätt. Det kan röra sig om att släppa taget om en del gamla troer, anamma nya synsätt eller etablera nya rutiner.    

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Nej, du kommer få allt du behöver, steg för steg.

Du kommer få inlogg till kurssajt och kan starta upp på en gång. Kursen innehåller både introduktionsvideos, studiematerial, QUIZ frågor, reflektion och du gör allt i din egen takt.

Vi kan tyvärr inte svara på det då det är högst olika från person till person då man gör allt i egen takt.