Spela videoklipp

TILLSAMMANS

All förändring underlättas eller försvåras av de människor och konversationer vi har omkring oss. Det är helt enkelt svårt att tänka nytt om man inte får nya inspel utifrån. Därför tror vi starkt på vikten av ett nätverk av nya människor som kanske har kommit något längre på den vägen du väljer att gå. Tillsammans med andra kan var och en av oss åstadkomma mer än vad vi skulle göra på egen hand.

För att underlätta kloka, inspirerande och värdiga samtal erbjuder vi olika kanaler för diskussion och feedback inom de ämnesområden vi fokuserar på.

Vårt klubbrum på Kursonline.se och Facebook-gruppen ”Ett rikare liv” är kanaler där du är varmt välkommen att delta i diskussion och där du själv kan ta upp frågor kring tid, pengar och energi.

FACEBOOK-GRUPPEN ”ETT RIKARE LIV”

Vår grupp på Facebook har idag mellan 11 000 och 12 000 medlemmar. Vi är stolta över den nivå som hålls på diskussionerna. Människor delar med sig och berikar varandra med diskussioner och utbyte av tankar. Vi från Balansekonomi bidrar naturligtvis också med olika anslag och även bland kommentarerna.

Vi är stolta över att denna grupp är så dynamisk och medlemsdriven som den är. En inspirerande grupp med höga ambitioner och högt till tak och naturligtvis helt utan krav på att man skall ha gått våra utbildningar.

RIKEDOMSPODDEN

Våra handledare i Balansekonomi samt en del andra spännande personer i Rikedomspodden. Delar med sig av sina reflektioner och tankar kring ämnet ”Ett rikare liv”.

Ämnen av alla de slag kommer upp i dessa samtal och många av de frågor som tas upp springer från ett gediget arbete under många år med tusentals kursdeltagare och efter tusentals timmar med coachklienter.

© 2023 All rights reserved