Utbildningsserie för ett rikare liv

Balansekonomi är att förena bästa inom personlig utveckling med modernt finansiellt tänkande. Vi vet att det är först när dessa två områden samverkar som kompetensen för att skapa bestående livsstilsförändrande resultat uppstår.

Som deltagare får du praktiskt tillämpa tankemodeller, strukturer och strategier för att skapa förutsättningar för mer tid, mer pengar och mer energi i ditt liv. Fokus ligger på att skapa bestående förändringar som medger nya resultat och kan lyfta både ditt liv och dina finanser till nästa nivå.

Detta arbete kombineras med modernt finansiellt tänkande. Vi utbildar bland annat i hur att se flöden och skilja ut resultat från balanser, passiva inkomster och utgifter respektive aktiva inkomster och utgifter.

Vi applicerar ett ekonomiskt tänkande i området pengar och finanser så klart, men även på andra områden av livet som t ex energiekonomi och tidsekonomi. Hur står det till med den och på vilket sätt hänger den ekonomiska förmågan med tid ihop med den finansiella ekonomin?

Balansekonomis utbildningar bygger på erfarenheter från tusentals människors resa till ett rikare liv. Den bygger lika mycket på gamla fundamentala principer som har fungerat i flera tusen år som på nya moderna upptäckter varav en del som har som har tilldelats Nobelpris under de senaste åren.

Vår utbildning är designad för att utveckla ditt liv i allmänhet och din finansiella situation i synnerhet. Den består en digital utbildningsserie och en terminslång fortsättning live online.

Den första digitala utbildningsserien gör du hemifrån när du vill och i det tempo som passar dig. Den består av fem kurser som är:

Vägen till ett rikare liv            (öppen)
Att leda sin egen utveckling  (öppen)
– Resurser i rummet                  (öppnar våren 2022)
– Resurser i energi                     (öppnar våren 2022)
– Resurser i tid                            (öppnar våren 2022)

Minst lika viktiga som utbildningstillfällena är arbetstiden mellan tillfällena. Bestående förändringar görs inte i teorin på varken våra kurstillfällen och inte på några andra kurstillfällen heller. Bestående förändringar görs i livet på riktigt och det är kanske den mest påtagliga delen med våra utbildningar, att det blir hållbara förändringar i ditt liv. Därför är arbetspassen mellan kurstillfällena det som gör den stora skillnaden. Det är då som du gör jobbet i ditt liv och i dina ekonomier och det är då som de riktiga resultaten skapas. För att stödja det arbetet ingår en rad konkreta arbetsuppgifter och utmaningar att ta sig an konkret i sin egen vardag.

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera ditt rikare liv så kan du boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi, tillsammans kan lista ut om vi är en bra match för varandra.

Välkommen till Balansekonomi!

Om du har några frågor, kontakta oss på [email protected]