Spela videoklipp

UTBILDNINGSSERIE FÖR ETT RIKARE LIV

Våran utbildningsserie förenar det bästa inom personlig utveckling med modernt finansiellt tänkande – det är först när dessa två områden samverkar som det blir möjligt att skapa livsstilsförändrande resultat.

I var och en av kurserna får du praktiskt tillämpa tankemodeller, strukturer och strategier för att skapa nya förutsättningar. Fokus ligger på konkreta och bestående förändringar som medger nya resultat och kan lyfta både ditt liv och dina finanser till nya nivåer.

För att sammanfatta  de digitala självstudiekurserna gör du hemifrån när det passar dig. Helt i ditt eget tempo med stöd av inspirerande föreläsningar av våra handledare.  Djuplodande inläsningsmaterial, konkreta övningar, reflektioner och diskussioner med andra deltagare.

Spela videoklipp

KURSPAKETET – ETT RIKARE LIV

Utbildningen “Ett rikare liv” är resultatet av femton års arbete med tusentals kursdeltagare. Den består av fyra distinkta kurser som bygger vidare på varandra och tillsammans skapar ett inspirerande och gediget program för dig som vill ta nästa nivå av ledarskap över ditt liv och skapa ett överflöd av tid pengar och energi.

Kurspaketets fyra kurser är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Det är vår absoluta rekommendation att du som överväger att ge dig själv optimala förutsättningar för ett rikt liv unnar dig möjligheten att ge samtliga fyra i avsedd ordning och i den takt som du själv väljer. 

PRIS: 2 995:-

Spela videoklipp

KURS 1 av 4: VÄGEN TILL ETT RIKARE LIV

Den första och inledande kursen i en serie av digitala självstudiekurser ger dig insikter i hur de tre resurserna påverkar ditt liv idag och vilken förändring av dessa flöden som vore gynnsam för just dig för att skapa ditt eget rikare liv.

Den utgör grunden för övriga kurser i Balansekonomis utbildningar och är en synnerligen effektiv start för dig som vill få en djupare förståelse för hur resultat skapas i ditt liv och vad du själv kan göra för att få nya typer av resultat i ditt liv. Kursen är skapad för dig som på riktigt vill styra ditt liv mot dina egna uttalade mål med mer tid, mer pengar och mer energi.

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

KURS 2 av 4: ATT LEDA SIN EGEN UTVECKLING

Den andra kursen fokuserar på ett avgörande område för den som vill bygga ett rikare liv, nämligen hur du kan ta ledarskap över hur du utvecklas som människa. Du får undersöka vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som kan dyka upp i ditt fortsatta växande och hur detta är intimt förknippat med de nya resultat du vill skapa i ditt liv.

Kursen är en djupdykning i de verktyg som kan användas för att skapa kraftfulla resultat oavsett område. Det är en inspirerande och handgriplig träning i att aktivt ta ledarskap över sitt liv och kan användas lika mycket för den som vill bygga företag, förbättra sina ekonomier eller skapa genombrottsresultat i något annat område.

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

KURS 3 av 4: DIN FINANSIELLA EKONOMI

I den tredje kursen i utbildningen “Ett rikare liv” inriktar vi oss på att skapa konkreta genombrott i området pengar. Innehållet omfattar såväl konkreta genomgångar av din nuvarande finanser, en tydlig målbild med konkreta nyckeltal, en översyn över dina attityder och känslor kring pengar och inte minst en konkret handlingsplan för att skapa ett överflöd av pengar utan att förbruka all tid eller all energi.

Kursen är utformad att fungera oavsett din nuvarande kompetens. Både den som redan idag bygger en rejäl tillgångsportfölj och den som upplever finansiella strategier som ”rena grekiskan” kommer med kursens hjälp att kunna uppdatera sin plan för området pengar.

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

KURS 4 av 4: DIN ENERGI- OCH TIDSEKONOMI

Den fjärde kursen ger dig tillfälle att undersöka hur du hanterar flödena av tid och energi i livet, två av dina absolut viktigaste tillgångar. Förmågan att hushålla med resurserna tid och energi är avgörande för huruvida vi når finansiell frihet men också för att skapa balans i tillvaron och nå våra personliga mål.

Syftet med denna kurs är att träna dig i att se både tid och energi som en investering och en “ekonomi” på samma sätt som pengar och att sedan vårda dina resurser på ett sådant sätt att du når det du önskar dig nu och framöver utan att uppleva vare sig tiden eller orken som begränsningar.

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

LIVE ONLINE – DITT LIV SOM PROJEKT

Det här är en fortsättningsutbildning där du går igenom alla delar av ditt liv med fokus på att göra medvetna val som håller i längden så att alla olika delar av livet pekar i samma riktning. Vi studerar de olika kritiska faser som varje framgångsrikt utvecklingsprojekt går igenom, oavsett om det handlar om något så enkelt som att öppna ett bolag eller något så komplext som att bygga sig ett ”rikt liv”. Under kursen skapar varje deltagare en egen “vägkarta” för att utveckla alla livets väsentliga områden i önskad riktning.

Kursen genomförs “Live-online” med handledda utbildningspass och diskussionsgrupper över internet under fem heldagar. Kursen tar vid där “Ett rikare liv” slutar och utgör en fristående fortsättning på den utbildningen.

PRIS: 15 500:-

Spela videoklipp

© 2023 All rights reserved