STYR DITT LIV MOT DINA EGNA UTTALADE MÅL MED MER TID, PENGAR OCH ENERGI

DEN FÖRSTA OCH INLEDANDE KURSEN I EN SERIE AV DIGITALA SJÄVSTUDIEKURSER GER DIG INSIKTER I HUR DE TRE RESURSERNA PÅVERKAR DITT LIV IDAG OCH VILKEN FÖRÄNDRING AV DESSA FLÖDEN SOM VORE GYNNSAM FÖR JUST DIG FÖR ATT SKAPA DITT RIKARE LIV

PRIS: 1 450:-

Spela videoklipp

DENNA KURS GER DIG GRUNDERNA FÖR ATT VIDAREUTVECKLA DITT LIV

Den första och inledande kursen i en serie av digitala självstudiekurser ger dig insikter i hur de tre resurserna påverkar ditt liv idag och vilken förändring av dessa flöden som vore gynnsam för just dig för att skapa ditt eget rikare liv.

Den utgör grunden för övriga kurser i Balansekonomis utbildningar och är en synnerligen effektiv start för dig som vill få en djupare förståelse för hur resultat skapas i ditt liv och vad du själv kan göra för att få nya typer av resultat. Kursen är skapad för dig som på riktigt vill styra mot dina egna uttalade mål med mer tid, mer pengar och mer energi.

KURSENS INNEHÅLL

Vi engagerar oss i frågan om vad som är ett rikt liv för dig och vad som skulle göra det rikare. I kursen formulerar du tankar kring det “gap” som uppstår mellan nuläget och ditt önskade läge.

Vi urskiljer de tre resurser med vilka alla resultat skapas och tittar på dem ur tre grundläggande perspektiv. I kursen får du inventera de nio skärningspunkter som bildas och hur du konkret bygger ditt rikare liv. 

Kursen erbjuder en rad sätt att se på ditt liv som dramatiskt kommer att förenkla byggandet framåt och gör det lättare för dig att styra, skapa nya resultat och ytterst få ihop ditt liv till “ett liv”.

Du kommer bland annat att göra en inventering av ditt liv i ett eget “Rikedomshjul” som beskriver nuläge och önskat läge ur en rad olika perspektiv. Allt i syfte att du ska kunna lämna kursen med en konkret lista av individuella, skräddarsydda utmaningar att ta dig an för att få mer av just det som du vill ha i ditt liv.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Nej, du kommer få allt du behöver, steg för steg.

Du kommer få inlogg till kurssajt och kan starta upp på en gång. Kursen innehåller både introduktionsvideos, studiematerial, QUIZ frågor, reflektion och du gör allt i din egen takt.

Vi kan tyvärr inte svara på det då det är högst olika från person till person då man gör allt i egen takt. SKA VI LÄGGA TILL?: Exempel: Vissa lägger ner mycket tid på tex reflektion och att se om filmer etc. och andra gör inte det. Viktigast är att du avsätter tid i kalendern