VILLKOR FÖR VÅR UTBILDNING

Vår utbildningsserie ”Ett rikare liv” består av fyra digitala självstudiekurser, fördelade på flera kursblock med en rad avsnitt i varje block. Som ett fristående nästa steg finns vår terminslånga utbildning ”live online” som heter ”Ditt liv som projekt”. Varje del har ett speciellt tema och utbildningen är till för dig som vill göra en förändring, skapa mer balans i livet, ta tag i dina ekonomier och bygga ett i alla avseenden rikt liv.

Det är dock inte kursmaterialet som är viktigast, utan dina egna reflektioner och aktioner mellan tillfällena du går kursen, eftersom det är då du gör jobbet för att skapa nya resultat och bygga ditt rikare liv. Utbildningsserien är till för att ladda ny energi, få nya verktyg, utvecklas tillsammans, följa upp och reflektera över hur det har gått.

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

Bokning är bindande och vi kommer att skicka en bekräftelse via e-post. Om informationen i denna bekräftelse inte stämmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Lägsta ålder för deltagande på utbildningen är 18 år.

AVGIFT OCH BETALNING

Kostnaden kan delas upp på en eller flera betalningstillfällen och fullständiga villkor för detta framgår på bokningssidan för:
Kurspaketet ”Ett rikare liv” 
”Vägen till ett rikare liv” 
”Att leda sin egen utveckling”
”Din finansiella ekonomi” 
”Ditt liv som projekt”

ÅNGERRÄTT

Du som köper en utbildningar har normalt 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dag du köper utbildningen. Om du ångrar ditt köp skicka ett meddelande till [email protected].

Ångerrätten gäller ej för utbildningar som du påbörjat.

För mer information om ångerrätt, se Hallå konsument!

UNDER UTBILDNINGEN

TEKNIK

Alla våra utbildningar utgår från vår kursplattform Teachable. I kursen ”Ditt liv som projekt” använder vi även verktygen Zoom och Messenger och som kursdeltagare ansvarar du för att du har dessa installerade på din dator samt att du har de tillbehör i form av hörlurar, mikrofon och kamera som krävs för att kunna samtala med andra deltagare och med handledare.

TIDER

Utbildningen ”Ett rikare liv” är en digital självstudiekurs som du gör på de tider som passar dig. Du har tillgång till kursmaterialet under 24 månader från köpet.

Utbildningen ”Ditt liv som projekt” inleds vanligtvis kl. 09:00 och avslutas 17:30 fem utvalda fredagar under terminen. Avvikelser kan förekomma. Om något utbildningstillfälle har annorlunda start- och/eller sluttider, meddelas alltid detta i den skriftliga information vi skickar till dig i samband med din anmälan eller senast 14 dagar innan utbildningstillfället. Vid planerad frånvaro eller vid sjukdom ska meddelande skickas till [email protected].

Om du får förhinder och inte kan närvara vid ett eller två tillfällen av utbildning live online så kan du ta del av materialet inspelat i efterhand. Materialet finns sedan tillgängligt fram till terminsavslutningen. 

SPECIELLA BEHOV

Om du är i behov av en ledsagare eller assistent ska detta meddelas till kundservice minst en vecka innan utbildningen äger rum. En ledsagare eller assistent behöver föranmälas och deltar kostnadsfritt under utbildningen.

INNEHÅLL OCH ANSVAR

Du står själv ansvarig för konsekvenser till alla beslut du fattar vid eller till följd av ditt deltagande i utbildningen. Balansekonomis personal skall inte ses som ekonomiska rådgivare och du som deltagare har inte rätt till skadestånd eller ersättning till följd av utbildningen. Utbildningen skall heller inte ses som terapi. Det är ditt ansvar som deltagare att säkerställa att du är i sådan form fysiskt och psykiskt att du kan använda utbildningen på ett positivt och kraftfullt sätt.

SEKRETESS OCH INTEGRITET

RÄTT TILL MATERIAL

Rätten till material som presenteras i tal, skrift och bild under utbildningen, på Kurssajten, i vårt Forum och i Balansbladet innehas av Balansekonomi och får inte kopieras eller vidaredistribueras utan vårt tillstånd.

SEKRETESS

Balansekonomi iakttar sekretess vad gäller det du som deltagare presenterar för oss om din privatekonomi under utbildningen. Som deltagare förbinder du dig att inte avslöja känslig information om andra utbildningsdeltagare som framkommit under utbildningen om den informationen kan anses skada deltagarens välmående, rykte eller affärsmöjligheter.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Balansekonomi kommer att hantera dina privata uppgifter så som namn, e-postadress, mobilnummer och postadress.

Läs mer i vår Integritetspolicy.

OM DU FÅR FÖRHINDER

OMBOKNING

Vid förhinder för utbildning ”live-online” kan deltagaren, senast 30 dagar innan utbildningen startar, flytta till annat utbildningsdatum eller överlåta sin plats till annan person utan extra kostnad.

I de fall ombokning sker mindre än 30 dagar före kursstart tar vi ut en administrationsavgift på 520 kr inklusive moms.

Mot uppvisande av läkarintyg kan ombokning ske utan kostnad fram till och med det datum utbildningen ska äga rum.

Våra digitala självstudiekurser kan inte ombokas.

OM UTBILDNINGEN STÄLLS IN

Balansekonomi förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid handledares sjukdom eller vid otillräckligt antal anmälda deltagare.

Vid eventuell inställd utbildning erbjuds du flytta din plats till annat datum. Om datum ej finns som passar dig återbetalas alla inbetalda avgifter till dig. Om enskilt utbildningstillfälle tvingas ställas in förskjuts utbildningen en vecka framåt så att samtliga delar genomförs med en veckas senare förskjutning.

Vid händelse av inställd utbildning eller förskjuten utbildning ersätts inga direkta eller indirekta kostnader som uppkommer för dig till följd av detta.

REKLAMATION/TVIST

Om du är missnöjd med tjänsten och vill reklamera, måste du göra detta inom 2 månader från utbildningstillfället. Se kontaktuppgifter till Balansekonomi nedan.

Balansekonomi följer de råd och rekommendationer som ges av Allmänna Reklamationsnämnden. I övrigt prövas tvister i allmän domstol.

ÖVRIGT

Fotografering kan förekomma på alla våra kurser och event. Vill du inte vara med på bild meddelar du detta till personalen på plats.

Om du uppträder störande för andra deltagare på ett sätt som riskerar deras upplevelse av sin utbildning är din plats på utbildningen förverkad och du ombeds lämna utbildningen utan ersättning. Ingen alkoholförtäring är tillåten under utbildningen och berusade deltagare kommer att avvisas.