VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

För oss, Balansekonomi Svenska AB och våra koncernbolag (”Balansekonomi” eller ”vi”), är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen som samlas in på webbplatsen, våra verktyg, utbildningar och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) samt vår kundtjänst.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Balansekonomi används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Balansekonomi sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Balansekonomis digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en Digital Kanal som hanteras av ett dotterbolag, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:

 • Webinariet – förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer, var du kom i kontakt med Balansekonomi samt tillhörande tekniska uppgifter.
 • Utbildningsserien – uppgifter för att kunna fullgöra vår del av avtalet för att kunna genomföra en utbildning. Det inkluderar samma kontaktuppgifter som för webinariet samt faktureringsuppgifter (ev. företagsnamn, adress, postnummer, ort) och transaktionshistorik.
 • Kundservice – när du tar kontakt med kundservice till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
 • Kurssajten – när du går en utbildning kommer de svar som du anger på frågor att behandlas automatiskt av oss.

Till ovan tillkommer behandling av tekniska uppgifter:

 • Tekniska uppgifter – användning av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag samt ip-adresser.

Balansekonomi samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

HUR HÄMTAR VI INFORMATION?

Balansekonomi samlar in upplysningar genom formulär på hemsidan. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:

 • Kontaktformulär
 • Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
 • När man laddar ner dokument som t ex e-böcker från våra webbsidor
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

ÄNDAMÅLET MED INFORMATION SOM INHÄMTAS

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

HUR LAGRAS INFORMATIONEN?

Information som inhämtats genom formulär på hemsidan lagras i vårt CRM-system och Apsis/Mailchimp som är våra verktyg för nyhetsbrevsutskick.

HUR TAS INFORMATIONEN BORT?

Information tas bort genom att du kontaktar vår kundservice.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men vi kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Balansekonomis vägnar. Även våra dotterbolag kan få tillgång till viss information relevant för att kunna tillhandahålla relevanta tjänster såsom exempelvis kurssajten.

RÄTTIGHETER

Som användare av Balansekonomis webbplats, balansekonomi.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Balansekonomi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR UTBILDNINGEN

Du finner följande villkor för utbildningen nedan

Villkor för Balansekonomiutbildningen i tre akterhttps://www.balansekonomi.se/tack-for-din-anmalan/